Freelance Consultancy

Uw bedrijf of organisatie heeft ongetwijfeld veel kennis in huis. Toch kan er altijd een tijdelijke behoefte aan aanvullende expertise of gespecialiseerde kennis ontstaan.

Chili Solutions biedt U in die gevallen consultants aan die hun competenties en vaardigheden aanwenden op het moment en de plaats dat U ze effectief nodig heeft. Zij zijn als het ware de flexibele schil rond uw eigen personeelsbestand en vormen daarmee de perfecte aanvulling op uw eigen medewerkers.

Er kunnen tal van redenen zijn om de freelance consultants van Chili Solutions in huis te halen. Een greep uit de mogelijke redenen zijn:

  • om een overgang- of veranderingsproces te leiden
  • om een specifiek project te leiden of te ondersteunen (al dan niet deel uitmakend van uw kernactiviteit)
  • om specifieke knowhow ‘in huis’ te halen
  • om een tijdelijke piek in uw werkdruk op te vangen
  • om een tijdelijke vermindering van eigen personeel op te vangen (ziekte, zwangerschap, …)

Eén ding is zeker, onze consultants leveren steeds professioneel maatwerk af.

Gezien onze consultants op een rijke ervaring in diverse sectoren kunnen terugkijken is de inwerktijd in projecten zeer kort. Chili Solutions maakt bij aanvang van elke samenwerking, in samenspraak met U als klant, een behoefteanalyse op. De perfecte match, tussen de vraag van de klant enerzijds, en het profiel van de voorgestelde freelance medewerker anderzijds, ligt aan de basis van elke geslaagde samenwerking. Vanzelfsprekend geven wij bij de selectie van onze freelance consultants bijzonder veel aandacht aan enerzijds de ervaring en competenties, maar anderzijds ook aan de cultural fit van onze consultants met uw organisatie. Daarbij zorgen we ervoor dat de selectie, de screening, het aanbod en de opvolging van de freelance consultants op een snelle, kostefficiënte en professionele manier uitgevoerd wordt.

Daar we streven naar een win-win-win situatie beoordelen we periodiek onze samenwerking. Aan de hand van functioneringsgesprekken evalueren we de stand van zaken voor U als klant, voor de freelance consultant en voor Chili Solutions. Mochten er zich problemen voordoen, dan staan we klaar om samen met U naar oplossingen te zoeken. Chili Solutions streeft naar een langdurige relatie met zijn klanten omdat het nu éénmaal makkelijker is om voor bekenden de juiste match te maken met de freelance consultants die bij ons bekend zijn. Hoe beter wij U kennen en weten welke verwachtingen U stelt, hoe beter wij de juiste kandidaat kunnen voorstellen.

The right consultant, on the right spot, at the right time, at the right fare... daar gaan we voor bij Chili Solutions.

Meer weten? Stel gerust een vraag
Beschikbare kandidaten