Werving & Selectie

Spice Up Your ICT Recruitment

Er komt voor ieder bedrijf een moment dat U wilt uitbreiden. Dit wil zeggen dat er personeel moet worden aangeworven, wat voor bepaalde functies een serieuze hinderpaal kan vormen. Voor de meeste bedrijven is dit het geval als we spreken over de zoektocht naar ervaren ICT profielen.

Een aantal hinderpalen kunnen de volgende zijn:

  • Gebrek aan tijd binnen de eigen HR-afdeling

  • Geen duidelijk zicht op de ICT-markt

Chili Solutions biedt U daarom een kwalitatieve en doeltreffende rekrutering aan. Onze doorgedreven wervings -en selectieprocedure leidt daarom tot de aanwerving van de juiste werknemer om uw business performance te accelereren.

Chili Solutions maakt bij aanvang van elke samenwerking, in samenspraak met U als klant, een analyse op. Daarbij willen we een grondig inzicht verkrijgen van uw bedrijf, afdeling en team: hoe meer puzzelstukjes we van u kennen, hoe beter en doelgerichter we immers de juiste kandidaten kunnen voorstellen.

Verder brengen we in kaart welke ervaring en competenties er nodig zijn van de gewenste kandidaat, maar ook de persoonlijkheid matchen we met uw bedrijfscultuur zodat er een cultural fit is.

Hierbij maken we gebruik van de “CoreTalent” methodologie. Deze stelt ons in staat om een blauwdruk op te stellen van de persoonlijkheid van elke kandidaat a.d.h.v. zijn KernTalenten.


Wat zijn Kerntalenten?

KernTalenten zijn de aard, het potentieel én de intrinsieke motivatie om kennis en competenties te verwerven. Ze stellen ons in staat om de klassieke aanleg tot zaken en talenten verder te ontwikkelen.

Ze zijn de persoonlijkheidstrekken nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg en vaardigheden.

KernTalenten zijn dus de natuurlijke aanleg, de set van sterke en minder sterke eigenschappen en dus mogelijkheden waarover een persoon beschikt: het originele potentieel. Alle KernTalenten samen vormen als het ware een soort ‘blauwdruk’ van iemands persoonlijkheid. Duizenden externe invloeden zoals opvoeding, milieu, kansen, levensgebeurtenissen, … bepalen uiteraard in belangrijke mate mee de ontwikkeling van de persoonlijkheid, maar de echte kern, "de aard van het beestje", verandert nooit wezenlijk. Deze 'blauwdruk' is dus zeker niet beperkend of determinerend, maar geeft toch wel een beetje de grenzen van iemands mogelijkheden aan. Ze zijn dan ook het fundament waarop klassieke talenten en competenties verder ontwikkeld kunnen worden.


Waarom Chili Solutions hierin gelooft?

Na jaren ervaring te hebben opgebouwd in diepte-interviews, waarbij aan de basis vaak gebruik werd gemaakt van een persoonlijkheidsvragenlijst, hebben we voor Coretalents gekozen omwille van de opbouw van deze methode; meer dan twintig jaar geleden is deze methode ontdekt vanuit de search, recrutering, selectie & screening van ingenieurs en werd met behulp van meer dan achtduizend diepte-interviews uitgebouwd en verfijnd.De ontdekker en pionier van de KernTalentenmethode, stelde vast dat kinderspel de veruiterlijking is van je dieperliggende, natuurlijke aanleg. Dit werd dan vertaald naar 23 KernTalenten met elk hun eigen specifieke componenten.


Wat is de betekenis en het gebruik van KernTalenten?

De KernTalenten worden in functie van hun impact en ontwikkeling naar bruikbare professionele eigenschappen vertaald.Alle sterke KernTalenten worden best zo volledig mogelijk in en door de gekozen studierichting, beroep & job aangesproken. Er ‘tegenin’ gaan (zoals bv.chaotisch moeten blijven werken als je veel “structuur” hebt) leidt tot frustratie. Sterke KernTalenten ‘niet mogen gebruiken’ leidt tot het gevoel een 'dik ei' niet kwijt te raken en dus ook echt iets te missen: ’t is toch nog niet helemaal dàt. KernTalenten kunnen nog onontwikkeld zijn, dus latent aanwezig. Het vraagt relatief weinig moeite om latent aanwezige KernTalenten alsnog te ontwikkelen omdat ze, dankzij de aanwezige natuurlijke aanleg, snel, door bijvoorbeeld een gerichte opleiding, op een goed niveau kunnen gebracht worden.

Vaardigheden die niet door KernTalenten worden gedragen, zijn veel moeilijker aan te leren en halen zelden een beter dan gemiddeld niveau, zeker in vergelijking met anderen die wel dit sterke KernTalent hebben en er even hard aan werken om het te ontwikkelen. De aangeleerde vaardigheid blijft dan immers altijd wat ‘beredeneerd’, kost toch altijd wat extra aandacht en inspanning, ook al heeft men deze geautomatiseerd door veel oefening.

Echt excelleren kan men met elementen die voortbouwen op “sterke” KernTalenten.We streven naar de juiste match tussen de volledige constellatie van KernTalenten (persoon) enerzijds en de nodige of gevraagde competenties (job/beroep/studie) anderzijds.

De “ideale match” is er pas als de gevraagde competenties precies die individuele constellatie van de eigen KernTalenten aanspreken en gebruiken. Ziekteverzuim, motivatie, retentie,… worden hierdoor dan ook automatisch in positieve zin beïnvloed en pas dan kan men echt excelleren èn ervaart men een hoge graad van tevredenheid in de studie-, beroep- of jobkeuze.

Meer weten? Stel gerust een vraag
Beschikbare kandidaten