Over ons

Chili Solutions is einde 2011 opgericht door Patty Goetkint. Zij garandeert een vlekkeloze service. Geen oeverloze smalltalk, maar open eerlijke communicatie en een correcte service is waar ze voor staat.

Expertise in ICT

Meer dan ooit, heeft elk bedrijf nood aan menselijk kapitaal om haar doelstellingen en groei te kunnen realiseren. Succes van een bedrijf wordt tegenwoordig dan ook meer en meer bepaald door haar werknemers, hun kennis en de mate waarin ze zich kunnen terugvinden in de waarden waar hun werkgevers voor staan.

Gezien de arbeidsmarktschaarste van  ICT profielen nog steeds in toenemend tempo groeit, zal deze schaarste dan ook meer en meer een bottleneck vormen voor de plannen die een onderneming heeft. Hierbij kunnen de groei en het succes van een onderneming ernstig gehypothekeerd worden.

Net zoals voor andere diensten gaat U dan best op zoek naar een betrouwbare expert met kennis van zaken.

Wij zijn uw partner in tijdelijke en vaste noden, en gezien wij sterk geloven in expertise, richten wij ons dan ook op slechts één nichemarkt: ICT. We bieden een verscheidenheid van verschillende hoogstaande kwalitatieve diensten aan:

We kiezen er dus bewust voor om geen generalistisch dienstenbedrijf te zijn dat gespecialiseerd is in "alles".

In de huidige markt, met zijn schaarste aan gespecialiseerd ICT personeel (die enkel nog zal toenemen in de toekomst!), draait immers alles rond communicatie en vooral de communities die op de arbeidsmarkt bestaan/ontstaan/veranderen. Kan je je doelgroep bereiken of niet? Laat ons nu net dáár sterk in zijn bij Chili Solutions. Wij maken er continu werk van om in nauw contact te blijven met onze kandidaten, freelance medewerkers en klanten.

Wij zijn ervan overtuigd dat we oog moeten hebben voor de noden en wensen van al onze stakeholders; zijnde onze klanten, onze kandidaten en freelance consultants en ten slotte Chili Solutions zelf. Streven naar een win-win-win situatie, dat is de bedoeling, de juiste match kunnen leggen tussen al de verschillende partijen op de arbeidsmarkt voedt onze passie voor deze business.

Partnership en open communicatie

  • Voor onze klanten willen we dan ook meer zijn dan de zoveelste leverancier: werken doen we in partnership, waarbij open communicatie en begrip voor de verwachtingen en doelstellingen van alle partijen essentieel is. Chili Solutions zorgt voor een kwalitatieve instroom van de juiste kandidaten: niet alleen de juiste competenties zijn hierbij aanwezig, wij hebben ook oog voor de persoonlijkheid van onze kandidaten en freelance medewerkers, en de mate waarin die past binnen uw bedrijfscultuur.
  • Voor onze kandidaten en freelance medewerkers willen we een partner zijn in de uitbouw van hun carrière. Hierbij steeds in acht nemende dat een individu bestaat uit meer dan enkel harde competenties en vaardigheden. Ook persoonlijke ontwikkeling en geluk zijn een continue noodzakelijk en prioriteit om groei te kunnen realiseren.
  • Voor onszelf zullen we pas tevreden zijn als we de referentie zijn op de Beneluxmarkt wanneer het gaat over hoogstaande kwalitatieve recruteringsoplossingen op vlak van ICT personeel.
Contact met Chili
The right (wo)man, on the right spot, at the right time, at the right fare... daar gaan we voor bij Chili Solutions.