';
Image module

Lijsterdreef 3
B-2990 Wuustwezel
Tel.: +32 485 79 55 89
E-mail: info@chilisolutions.be

Privacy Policy

1. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.chilisolutions.be

De website wordt uitgebaat door Chili Solutions, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Maria Henriettalei 3-B14, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0840.304.662.

Chili Solutions draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de website.

Door de website te gebruiken en/of door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Chili Solutions persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorgeeft. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de website. Indien u via de Website persoonsgegevens van andere personen overmaakt aan Chili Solutions, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in de Cookieverklaring hieronder. De voorwaarden waaraan uw gebruik van de Website zijn onderworpen, kunt U consulteren in de Gebruiksvoorwaarden.

2. Cookieverklaring

Wij gebruiken in onze websites cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch middel voor de levering van diensten op onze platformen als ook voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor een gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om doelgericht voor u interessante vacatures en andere content aan u te presenteren. Voor een betere overzichtelijkheid hebben wij de informatie over cookies en soortgelijke technieken in paragraaf 6 van deze Privacyverklaring gebundeld. Nadere bijzonderheden vindt u daar.

3. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie – Bij ieder bezoek aan de Website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de websites van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina’s die u op de Website bezoekt.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie – Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals – zonder hiertoe beperkt te zijn – (i) het aanvragen van een meeting, (ii) een vraag stellen via het contactformulier, (iii) het downloaden van bepaalde documenten zoals een white paper, (iv) het inschrijven voor een evenement, of (v) het doorsturen van uw cv en andere gegevens op onze jobpagina, worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot contactgegevens, en meer bepaald uw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, naam van uw bedrijf (indien van toepassing) en functie. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen bijkomende gegevens worden gevraagd, zoals bijvoorbeeld uw motivatie in geval van online sollicitatie.

Dergelijke gegevens worden gebruikt respectievelijk:

  • om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
  • om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te stellen om beheers- en marketingdoeleinden;
  • om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail te bezorgen.

4. Doorgifte aan derden

Chili Solutions kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor onder meer volgende doeleinden:

  • Promotionele doeleinden (m.i.v. direct marketing) en de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van Chili Solutions;
  • Aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

Door de Website te gebruiken, erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk dat, in het kader van voormelde gegevensverwerkingen, gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen gelijkaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens.

5. Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot de verantwoordelijke dienst voor de verwerking van Cegeka op de hierna vermelde contactgegevens.

6. Cookiebeleid en soortgelijke technologiën

Wij gebruiken in onze websites cookies. cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch hulpmiddel voor de levering van diensten op onze platformen, waar wij bijv. bepaalde functies aanbieden, als voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om u interessante vacatures en andere content doelgericht toe te zenden.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terugherkennen (persistente cookies).

De exacte opslagduur van een cookie kunt u, voor zover hier beneden nog niet specifiek vermeld, op de betreffende cookie vinden, door de cookie in uw browser te laten afbeelden.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen, of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Bij weigering van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Navolgend gaan wij nader op concrete cookies en vergelijkbare technologieën in.

6.1 Technisch noodzakelijke cookies

Wij gebruiken technische cookies. Dit zijn cookies die uitsluitend voor het verzamelen van bepaalde informatie op onze platformen noodzakelijk is, om een door u als gebruiker aangevraagde of gewenste dienst te verlenen. Dit omvat navigatie- resp. sessiecookies, die een vlekkeloze navigatie en gebruik van de webpagina mogelijk maken (en bijvoorbeeld de toegang tot een bereik met beperkte toegang toestaan); Analyse-cookies, die direct door ons worden geplaatst, om verzamelde informatie over het aantal bezoekers en hun gebruikersgedrag te verzamelen; functie-cookies, die u in de vorm van service-optimalisatie de mogelijkheid bieden om volgens enkele geselecteerde criteria (bijv. Taalkeuze, voor het kopen van geselecteerde producten) te navigeren.

Rechtsgrondslag voor deze cookies is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen.

7. Contactgegevens

Chili Solutions is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

U kan Chili Solutions contacteren op het volgende adres:

Chili Solutions BVBA
Lijsterdreef 3
B-2990 Wuustwezel
info@chilisolutions.be

Chili Solutions behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 7 mei 2018.